叢書總目錄
LG-A-001~006
LG-B-001~017
LG-C-001~006
LG-E-001~006
LG-C-001~010
LG-T-001~006
YC-P-001~002
YC-B-001~021
 
 
 
 

 

 

代號

書名及提要

訂價

LG-C-001

 


佛禪之源
(內容新穎,對佛禪蛻變之省思)   25K

         作者透過史蹟,將佛禪之源分成五個階段,上溯佛心之禪,下至佛禪蛻變後五燈分葉的公案禪,直至今日之禪風;而實以般若禪精神貫通一氣,因此一切佛禪之法皆可從《佛禪之源》一書找到依據;如此提綱挈領之導論,可資後學有學、有修而不致偏離正道。

300

250

LG-C-002

 


禪思
  25K

         禪貴乎心性之彰顯,依教而修、依參以悟,悟後仍修,漸頓調柔,機緣一到,自可「就路還家」作主人;然近世談禪論道已蔚為時尚,一般人流於「談」禪而少禪「行」實踐功夫,曉雲導師痛心禪風偏差而著此書,內容言簡意賅,卻能使人心領神會、回頭轉腦。

200

LG-C-003

 


禪話
   25K

         禪乃思惟修、成就功德林。本書所以名為《禪話》,即以曉雲法師為「禪」話家常而成書,辨明禪之妙法、妙心,禪味濃郁;所謂「道無統則散,統無攝則偏」,法師以「般若禪佛心宗」融攝大法,不令斷絕,句句警惕,希有以影響現代中國佛教禪風之發展。

200

LG-C-004

 


南韓行腳
   25K

         本書為曉雲導師出席韓國漢城東國大學創校七十週年(1977)所舉行之「世界佛教學術會議」後,承長老法師盛誼招待,在迦山法師與旅韓華僑陳學洵居士陪同下的參訪記述;書中描述許多令人神往的殊勝因緣,例如參觀博物館所陳列的古代美術特展,參訪諸多古剎大德,尤其令法師認為難逢之遇,就是微笑堂之禪機得得。

250

200

LG-C-005

 


禪詩禪師
   25K

         本書為輯錄禪詩與禪師之文字,共計五篇。輯歷代禪師之禪詩、記歷代禪師之禪行、輯詩人之禪詩與詩人之詩、錄曉雲法師舊時詩三十三首。法師自幼雅好詩文繪事,偏愛禪師之禪詩;本書所輯皆法師之精選,「詩為禪人花上錦;禪乃詩家切玉刀。」法師以禪詩自娛,亦以之教授雲門弟子。書前所錄法師之文,禪味盈溢;書後所附法師之「墨痕」,可足以略窺其才情。

 

240

LG-C-006

 


禪畫禪話
   25K

         本書輯錄曉雲法師研參歷代禪師傳記、語錄之文稿,所述以明代四畫僧石濤、八大、石谿與漸江之禪畫為主,兼及宋代牧谿、梁楷與元代因陀羅等人;內收藝術三昧、禪源諸文十五篇;並附諸家與曉雲法師禪畫三十九幅。法師深愛高僧詩,玩味既久,深契其中妙義,嘗謂:「高僧詩之啟發靈思,則文思畫想有如原泉滾滾、消息頻仍。」此為解讀禪畫之入門書,亦可探究曉雲法師禪畫之思源。

200

150

華梵大學網站
讀書館
校車時刻
 

 

 


華梵學園
台北縣石碇鄉豐田村華梵路1號
 TEL:(02)2663-2102轉2120  E-Mail:
pr@cc.hfu.edu.tw (公關室)
請用IE 4.0以上 解析度1024*768最佳